FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चन्द्रनगर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट संचालन कार्यविधि संसोधन ७९-८० 06/23/2023 - 12:46 PDF icon pdf CTevt संसोधा दास्रो.pdf
शिक्षा नियमावली पहिलो संसोधन -२०७९ ७९-८० 05/09/2023 - 13:26 PDF icon KM_226_00073_merged.pdf
दिवा खाजा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि । ७९-८० 05/09/2023 - 12:20 PDF icon ilovepdf_merged (6).pdf
शिक्षा ऐन पहिलो संसोधन ७९-८० 07/31/2022 - 11:46 PDF icon शिक्षा ऐन पहिलो संसोधन
चन्द्रनगर गाईँपालिका जिवाय उत्थानशील खानेपानी रणनिती २०७८-२०८७ ०७८/०७९ 02/22/2022 - 16:17 PDF icon WS Strategy Chandran RM(Nepali) 12.02.2022.pdf
आर्थिए ऐन २०७८ ०७८/०७९ 09/23/2021 - 13:51 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८ ऐन नं १.pdf
शिक्षित वेटी वालिक पुतोह स्वच्छ आ सम्मुनत गाउँपालिका अभियान संचालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 11/03/2020 - 15:43 PDF icon शिक्षित वेटी वालिक पुतोह अभियान संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
चन्द्रनगर गउँपालि गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश अधिकारको प्रमाणिकरण नियमावली २०७४ ७४/७५ 11/03/2020 - 15:35 PDF icon कार्यविधि नियमावली २०७४.pdf
चन्द्रनगर गाउँपालिका को सरकारी ऐलानी पर्ति जग्गा खोजि तथा संरक्षण समितिको कार्य संचालन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 11/03/2020 - 15:24 PDF icon कार्य संचालन निर्देशिका २०७४.pdf
स्थानिय तहको उपभोत्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि ७४/७५ 11/03/2020 - 15:12 PDF icon परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf

Pages