FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चन्द्रनगर गाईँपालिका जिवाय उत्थानशील खानेपानी रणनिती २०७८-२०८७ ०७८/०७९ 02/22/2022 - 16:17 PDF icon WS Strategy Chandran RM(Nepali) 12.02.2022.pdf
शिक्षित वेटी वालिक पुतोह स्वच्छ आ सम्मुनत गाउँपालिका अभियान संचालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 11/03/2020 - 15:43 PDF icon शिक्षित वेटी वालिक पुतोह अभियान संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
चन्द्रनगर गउँपालि गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश अधिकारको प्रमाणिकरण नियमावली २०७४ ७४/७५ 11/03/2020 - 15:35 PDF icon कार्यविधि नियमावली २०७४.pdf
चन्द्रनगर गाउँपालिका को सरकारी ऐलानी पर्ति जग्गा खोजि तथा संरक्षण समितिको कार्य संचालन निर्देशिका २०७४ ७४/७५ 11/03/2020 - 15:24 PDF icon कार्य संचालन निर्देशिका २०७४.pdf
स्थानिय तहको उपभोत्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि ७४/७५ 11/03/2020 - 15:12 PDF icon परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 11/03/2020 - 14:50 PDF icon व्यवस्थापनगर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
चन्द्रनगर गाउँपालिका का पदाधिकारीहरुकाे आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 11/03/2020 - 14:43 PDF icon पदाधिकारीहरुकाे अाचारसँहिता २०७४.pdf
चन्द्रनगर गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 11/03/2020 - 14:35 PDF icon कार्य सम्पादन नियमावली २०७४.pdf
घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत वत्र कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 11/03/2020 - 14:19 PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७४.pdf
विनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 11/03/2020 - 14:08 PDF icon विनियोजन ऐन २०७४.pdf

Pages