FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा नं ३ को योजना हरुको उपभोत्ता समिति गठनको जानकारी

७५/७६ 03/06/2019 - 00:00 PDF icon वडा नं ३ को योजना हरुको उपभोत्ता समिति गठनको जानकारी

वडा नं ७ को योजना हरुको उपभोत्ता समिति गठनको जानकारी

७५/७६ 03/06/2019 - 00:00 PDF icon वडा नं ७ को योजना हरुको उपभोत्ता समिति गठनको जानकारी

गाँउपालिकावाट अा.व. २०७४/०७५ मा संचालित योजनाहरुकाे विवरण

७४/७५ 07/20/2018 - 14:21 PDF icon गाँउपालिकावाट अा.व. २०७४/०७५ मा संचालित योजनाहरुकाे विवरण

चन्द्रनगर गाउँपालिकाको अा‍‍‍.व.2074/75 को याेजना तथा परियाेजना

७४/७५ 04/09/2018 - 15:52 PDF icon अनुसुची ४ देखी ५ ग सम्म.pdf, PDF icon अनुसुची ५ घ ३ न‍ं. वडा सम्म.pdf, PDF icon अनुसुची ५ घ ४ देखी ७ न‍ं. वडा सम्म.pdf, PDF icon अनुसुची ५ ङ र च.pdf, PDF icon अनुसुची ५ छ.pdf, PDF icon अनुसुची ५ ज देखी अनुसुची १४ सम्म.pdf

Pages